Úvod > UniCredit Bank > Banka a její kultura

Banka a její kultura

Není náhodou, že je společenství bank UniCredit Group v celé Evropě vnímáno jako mecenáš kultury a umění. Tato významná evropská banka věří, že podpora kulturních aktivit není jen o pocitu z konání „něčeho dobrého“, ale cítí i její komunikační kvalitu a rozhodně ji spojuje se společenskou odpovědností.

Produkty lidských aktivit v kultuře a umění byly této bance vždy blízké. Jsou odrazem doby a jejich podporu UniCredit Group vnímá jako příslib lepší budoucnosti, kterou může svým konáním pozitivně ovlivňovat a pomoci zajistit společnosti plnohodnotný život a růst.


V zemích, kde UniCredit Bank působí, ji lidé vnímají jako vůdčího mecenáše kulturních událostí. Např. v Rakousku na otázku, jakou banku cítí za kulturními aktivitami nejsilněji, označilo 36% oslovených banku BA-CA, která je také členem skupiny UniCredit Group. BA-CA provozuje vídeňské Kunstforum, které představuje špičkové umělce a projekty. V posledních letech zde byly prezentovány rozsáhlé výstavy René Magritta, Marca Chagalla, Tamary De Lempicka, Roye Lichtensteina nebo Vasily Kandinskeho. Návštěvníky táhnou i skvělé výstavy ve výstavní síni Hypo-Kulturstiftung v Mnichově nebo současné umění v 1F Exhibition Boulevard Project Space na ústředí UniCredit Ţiriac Bank v Bukurešti,

Podobně kladně je vnímána i banka Yapi Kredi působící v Turecku. Pro své dalekosáhlé kulturní aktivity vytvořila Yapi Kredi velikou nadaci, která se stará o významné umělecké sbírky, kde jsou umístěny převážně turecké malby, mince a keramické kachle. To jsou důležité artefakty národní historie, které banka dlouhodobě sbírá a příkladně o ně pečuje. Nadace má také vlastní nakladatelství, vydávající tituly od odborných časopisů, filozofické a kunsthistorické literatury až po tureckou verzi série o Harry Potterovi. Nadace také vede taneční a divadelní festival, výstavní síň na hlavní třídě moderní části Istanbulu či knihovnu pro badatele a veřejnost.


Velikou podporu poskytuje UniCredit Group i italské společnosti. Podpora kulturních aktivit v mateřské zemi této banky, rozhodně patří mezi nejdůležitější počiny s rysy společenské odpovědnosti. Dlouhodobé partnerství jí pojí např. s Filarmonica della Scala nebo s Arena di Verona. Chloubou je také UniCredit Art Gallery na pobočce na Via Garibaldi ve Veroně, The UniCredit Studios jsou zase příležitostí pro mladé začínající umělce a kurátory. Dnes sídlí v Trentu a Miláně. Protože podpora mladých talentů patří mezi hlavní iniciativy UniCredit Bank, zajímá se tak o mladé vizuální umělce, stejně tak o talenty činné v umění, hudbě, divadle a literatuře.

Italské iniciativy dále podporují MART v Roveretu, Castello di Rivoli – Muzeum současného umění, MAMbo v Bologni, MACRO v Římě, Muzeum moderního umění v Salcburku nebo
Fondazione Fotografia Modena. Štědrou podporu mají i neziskové organizace a studijní granty.

Velmi důležitou součástí celého programu je tvorba nové sbírky současného umění, jejíž základem jsou díla umělců, jejichž počátek kariéry spadá k roku 1980. Velký důraz je kladen na fotografická díla.

 


UniCredit Bank spravuje také rozsáhlou sbírku, která se postupně rozrůstala díky mnohým fůzím. Patří mezi nejdůležitější korporátní sbírky v Evropě a čítá více než 60 tisíc děl od starověku až po nejžhavější současnost. Uznávaná je mj. sbírka současného německého umění soutředěná na podstatné tendence v umění 2. poloviny 20. století - Gerhard Richter, Thomas Struth, Thomas Ruff atd. Sbírka se dlouhodobě zaměřuje na fotografie, kterých soustředila na 4 tisíce. 400 prací od počátku fotografie do 70. let 20. století ze sbírky Fotografis dlouhodobě vystavuje Muzeum moderního umění v Salcburku. Mnohá díla sbírky UniCredit jsou součástí dlouhodobých i kratkodobých zápůjček v nejdůležitějších institucích ve světě.

 

 

Více informací najdete zde
http://www.unicreditgroup.eu/en/unicredit-at-a-glance/culture-society.html